Nyheder

3. august 2017

Scandion Oncology A/S outsourcer sin økonomifunktion til Decisionconsult A/S. Scandion Oncology A/S er en spinout-virksomhed fra biotekselskabet Saniona AB. Scandion Oncology A/S har fokus på kræft. Scandion Oncology A/S, Bakkelyet 8, Nødebo, 3480 Fredensborg.

1. januar 2017

Justitia outsourcer sin økonomifunktion til Decisionconsult A/S. Nanna Sofie Andersen, økonomikonsulent i Decisionconsult A/S har det daglige ansvar for økonomifunktionen i Justitia.
Justitia er en uafhængig juridiske tænketank. Justitia, Lautrupsgade 13, 2. sal, 2100 København Ø.

31. oktober 2016

N2MO A/S indgår aftale med Decisionconsult A/S om varetagelse af økonomifunktionen. Nanna Sofie Andersen, økonomikonsulent i Decisionconsult A/S, har det daglige ansvar for økonomifunktionen i N2MO A/S. Ring gerne for nærmere information på 70 230 580.
N2MO A/S er en udviklingsvirksomhed, der understøtter kundernes udvikling af substanser og lægemidler (early drug discovery).

1. december 2015

Carit Jacques Andersen indtræder i bestyrelsen for Scantron A/S og øvrige koncernselskaber. Scantron-koncernen er en international virksomhed, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af adgangssystemer.

1. august 2013

Walnut+ lanceres nu!

Walnut+ er et Webbaseret standardsystem til omkostnings- og lønsomhedsstyring baseret på Activity-Based Costing metoden. Systemet hedder Walnut+ og det står nærmere beskrevet på følgende hjemmeside:

http://www.walnutplus.dk/

Ud over Walnut+ systemet kan vi leverer de nødvendige konsulent- og supportydelser, der skal til for i praksis at få en omkostningsfordelingsmodel udviklet.

Man kan i øvrigt også få adgang til en prøveversion af systemet ved at lave oprettelse på http://www.walnutplus.dk/signup/business-edition/. Det koster naturligvis ikke noget.

18. oktober 2011

A-Pharma ApS indgår aftale med Decisionconsult A/S om varetagelse af økonomi-funktionen. Knud Finnerup, økonomikonsulent i Decisionconsult A/S, har det daglige ansvar for økonomifunktionen i A-Pharma ApS. Ring gerne for nærmere information på 70 230 580.

1. juli 2011

Rosco Diagnostica A/S outsourcer sin økonomifunktion til Decisionconsult A/S. Peter Schow Jensen, Økonomikonsulent i Decisionconsult A/S har det daglige ansvar for økonomifunktionen i Rosco Diagnostica A/S.

1. marts 2011

Decisionconsult A/S udvikler i samarbejde med virksomheden Accipio metode og system til hurtig implementering af Activity Based Costing. På én uge er vi i stand til at vise virksomhedens omkostninger per produkt og/eller per kundegruppe. Ring gerne for nærmere information på 70 230 580.

20. september 2009

Læs CV for Carit Jacques Andersen i Issuu, You

Publish format CV

1. februar 2009

Carit Jacques Andersen, Decisionconsult A/S er medlem af bestyrelsesnetværket ASNET.
ASNET er en netværksorganisation af erfarne virksomhedsledere, der repræsenterer en betydelig bestyrelseskompetence.

Netværket har 2 hovedformål:

  • At hjælpe mindre og mellemstore danske virksomheder med at få etableret en ekstern bestyrelse og ad denne vej få styrket selskabets ledelse.
  • At være en netværksorganisation for erfarne virksomhedsledere, der arbejder professionelt med bestyrelsesarbejde.

Læs mere om ASNET på hjemmesiden, hvor netværkets medlemmer også fremgår, og altså også Carit Jacques Andersen.

http://www.asnet.dk/

31. august 2008

Decisionconsult A/S fylder 2 år

Decisionconsult A/S er veletableret og kendt i markedet. Vi har ydet konsulentydelser og gennemført projekter for mere end 20 kunder over de seneste 2 år. Fremadrettet vil vi servicere både eksisterende og nye kunder.

14. januar 2008

Decisionconsult A/S gennemfører rekrutteringsopgaver.

Der er gennemført rekruttering af bestyrelsesmedlem for kunde. Opgaven er løst ved at finde en bruttoliste over ca. 10 relevante kandidater til at løfte opgaven som bestyrelsesmedlem i kundevirksomheden. I samarbejde med den eksisterende bestyrelse for kundevirksomheden er bruttolisten reduceret til én aktuel kandidat, der er præsenteret for bestyrelsen.

12. oktober 2007

Decisionconsult A/S gennemfører analyseprojekt, der henvender sig til medicinalvirksomheder. Analyseprojektet er i sin første fase, hvor der gennemføres en række kundebesøg.
Der er stor interesse for analyseprojektet, og der er allerede indgået 2 aftaler om, at Decisionconsult A/S skal gennemføre analyseprojektet for 2 kunder.

Analyseprojektet varetages af Per Lindegaard, partner og Carit Jacques Andersen.

1. juli 2007

Carit Jacques Andersen, Decisionconsult A/S er indtrådt som formand for bestyrelsen i Heide Hansen Maskinfabrik A/S. Heide Hansen Maskinfabrik A/S laver kundetilpassede maskiner til industrivirksomheder både i Danmark og internationalt. Heide Hansen Maskinfabrik A/S direktør er Lene Heide Ankjær.

Heide Hansen Maskinfabrik A/S
Sverigesvej 3
DK 8700 Horsens
CVR-nr.: 67 17 10 12
http://www.heidehansen.dk/

12. juni 2007

Carit Jacques Andersen, Decisionconsult A/S var ordstyrer og indlægsholder på konferencen ‘Forretningsorienteret Projekt Controlling’.
Decisionconsult A/S fylder 2 år

4. april 2007

Carit Jacques Andersen, Decisionconsult A/S er ordstyrer og indlægsholder på konferencen ‘Forretningsorienteret Projekt Controlling’.

Konferencen ‘Forretningsorienteret Projekt Controlling’ afholdes 12. juni 2007 på Radisson SAS Scandinavia, Århus og arrangeres af Controller-forum.

Program kan downloades her.

Program

5. marts 2007

Decisionconsult A/S har udgivet artikel om Performance Management (målstyring). Artiklen er trykt i Børsens ledelseshåndbøger januar 2007.

Artiklen beskriver en praktisk case, og fokuserer på målstyring på virksomhedsniveau. Artiklen indeholder en række eksempler på modeller og konkrete mål som, omend med tilpasning, kan anvendes i andre virksomheder.

Artiklen kan downloades her.
Artikel, forside

Artikel 

Adobe Reader
Det kræver adobe Reader
for at læse dokumenterne

Hvis du har kommentarer, eller emner fra artiklen du vil diskutere, er du velkommen til at kontakte Carit Jacques Andersen, mobil 20 230 970 eller mail cja@decisionconsult.dk.

25. januar 2007

Decisionconsult A/S har lavet samarbejdsaftale med konsulentfirmaet LOGISYS A/S.

Samarbejdet mellem LOGISYS A/S og Decisionconsult A/S drejer sig om udvikling af et koncept, der henvender sig til medicinalvirksomheder i Danmark.

Distributionen af lægemidler fra medicinalvirksomhed til apotek i det danske marked er karakteriseret ved, at der kun er 3 grossister. Distributionen er karakteriseret ved flere forhold især, at der er meget høj fokus på leveringssikkerhed og service.  Distributionen er også karakteriseret ved, at der er begrænset fokus på omkostningsreduktion, og at der er lav gennemsigtighed på prisen for distributionen.

LOGISYS A/S og Decisionconsult A/S tilbyder at gennemføre en analyse herunder en benchmark med andre medicinalvirksomheder med det formål at reducere distributionsomkostningerne for den enkelte medicinalvirksomhed til et mere konkurrencedygtigt niveau.

LOGISYS A/S er et konsulentfirma, der arbejder med salgs- og logistikudvikling og skaber synergien derimellem. LOGISYS A/S ledes af adm.dir. Claus Fabricius.

LOGISYS A/S
Jægersborgsvej 66
2800 Kgs. Lyngby
www.logisys.dk

20. december 2006

Decisionconsult A/S har lavet samarbejdsaftale med konsulentfirmaet HRfocus.

HRfocus beskæftiger sig med leder- og ledelsesudvikling, coaching samt rekruttering og udvælgelse.
Samarbejdet giver både HRfocus og Decisionconsult A/S mulighed for at tilbyde kunderne endnu mere helhedsorienterede løsningsmuligheder.

HRfocus ledes af Dorte Vogel. Dorte er en kompetent og erfaring konsulent i begyndelsen af 40’erne. Dorte er fremragende til at drive møder og sceancer, og holde deltagerne fokuseret og koncentreret om målet.

HRfocus
Strandvejen 100
2900 Hellerup
www.hrfocus.dk

30. oktober 2006

Decisionconsult A/S udgiver artikel om Performance Management (målstyring) i Børsens Ledelseshåndbøger. Artiklen beskriver en konkret case-virksomhed, og giver en række eksempler på operationelle og strategiske måltal. Artiklen beskriver ligeledes, hvad case-virksomheden opnår med Perfomance Management systemet.

Artikelen kan snart downloades på denne hjemmeside.